Pravidla aukcíZboží nabízené na Aukčním portále Forcars je prodáváno s plnou garancí prodávajícího, vycházející ze zákona. Provozovatel Aukčního portálu Forcars nedrží přímou garanci na zboží zakoupené vítězem aukce.
Provozovatel tohoto portálu je pouze zprostředkovatelem mezi prodávajícím a nakupujícím.

Dodání výher a záruky

Po ukončení aukce jsou vítěz i prodávající kontaktováni provozovatelem prostřednictvím e-mailu a oběma zúčastněným jsou zaslány kontaktní údaje. Poté se již kontaktují sami.

Základní pravidla jsou ve všech aukcích stejná. U každé aukce jsou zobrazeny ikonky, které specifikují vlastnosti jednotlivých aukcí.
Pokud jste se stal/a vítězem aukce, máte právo na vydražený vůz, věc či příslušenství.
V závažných případech, kdy provozovatel zjistí porušení Všeobecných podmínek nebo je aukce vystavena technické chybě, která výrazně ovlivnila její průběh, je povinen aukci zrušit, a to i po jejím ukončení. V takovém případě je zaslán všem účastníkům dražby e-mail informující o anulaci a spotřebované kredity jsou všem uživatelům vráceny zpět na účet. Anulací aukce zaniká bez náhrady nárok uživatele označeného za výherce na koupi vyhraného zboží.

 

Můj účet

Zde uvidíte Vaše přihlašovací údaje.

Historie příhozů

Zde uvidíte celou historii Vašich použitých příhozů a všechny Vaše vyhrané
aukce, všechny probíhající aukce, ve kterých jste alespoň jednou přihodili.

Automatický příhoz - (autopříhoz)

Zde najdete všechny aukce, ve kterých máte nastavený Automatický příhoz -
(autopříhoz) PŘIPRAVUJEME

Reklamace

Každý produkt, který vydražíte a zakoupíte na portálu Forcars má standardní záruku, kterou nese sám prodavající.
Veškeré nároky z titulu záruky je uživatel oprávněn uplatnit pouze vůči  prodejci.

Další informace

1. Aukce jsou otevřeny celých 24 hodin denně.
2. Oficiální čas aukce odpovídá času na stránkách Forcars a je měřen pomocí hodin serveru provozovatele. Tento čas se však nemusí vždy shodovat s časem internetového prohlížeče uživatele. Provozovatel služby nenese odpovědnost za nefunkčnost služby na některých internetových prohlížečích.

Průběh aukce, podávání nabídek

1. Aukce je soutěží s prvky dražby. Dražitel je povinen seznámit se s konkrétními podmínkami příslušné aukce na její detailní stránce, a to ještě dříve než učiní první příhoz v této aukci.
2. Při aukci může  dražitel přihazovat kliknutím na tlačítko „přihodit“. Uplatněním příhozu v aukci je příhoz (bod) spotřebován a nelze jej vrátit zpět uživateli. Přihazování může být provedeno i pomocí funkce autopříhoz. Úspěšný dražitel získává potom právo koupit vydražený výrobek – vůz.
3. Uživatel může podat nabídky k více položkám souběžně bez omezení jejich počtu.
4. Podání nabídky (jeden příhoz) znamená zvýšení ceny položky o 1 % její původní uvedené hodnoty.
5. S každým příhozem stoupá cena draženého výrobku, a to vždy o hodnotu uvedenou na detailní stránce aukce (1 %). Okamžikem, kdy doběhne zůstatkový čas aukce, aukce skončí. Úspěšným dražitelem se stává ten dražitel, který učinil poslední příhoz.
8. Po skončení aukce provozovatel kontaktuje vítěze i prodávajícího v aukci do 24 hodin e-mailem s kontaktními informacemi. Vítěz dražby získá kontaktní údaje (e-mail) o prodávajícím a prodávající o vítězi dražby.
9. Každý příhoz aktivuje nový zůstatkový čas aukce. Jeden příhoz prodlouží dobu aukce o 1 minutu. Aktuální čas je vždy uveden na detailní stránce dané aukce. Aukce končí okamžikem, kdy před koncem zůstatkového času žádný dražitel neučiní příhoz anebo zvolí způsob: KUP IHNED.

Výpadek systému, dočasné zastavení aukce

1. K výpadku systému dojde v případě, že nelze přihazovat z důvodu nepředvídatelné poruchy. V takovém případě prodloužíme všechny aukce o 3 hodiny. Pokud dojde k situaci, že nebude přechodně dostupná internetová platforma Forcars, tak v okamžiku opravy poruchy budou taktéž všechny aukce prodlouženy o 3 hodiny.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv aukci před i po ukončení zrušit. V takovém případě vrátí všem dražitelům, kteří se takto zrušené aukce zůčastnili, jimi spotřebované příhozy(body). Důvodem takto zrušené aukce může být výpadek serveru nebo některých páteřních linek k němu vedoucích.
3. V závažných případech, zejména při zjištění technické chyby v záznamu příhozů, která podstatně ovlivní výsledek aukce nebo v případě zneužití aukčního systému či jiného hrubého porušení těchto obchodních podmínek některým z účastníků aukce, je provozovatel povinen aukci zrušit, a to i zpětně po jejím ukončení a vyhlášení vítěze. V takovém případě budou všem účastníkům takto zrušené aukce, s výjimkou dražitele, který porušil tyto obchodní podmínky, vráceny jimi spotřebované příhozy. Příhozy spotřebované porušujícím dražitelem propadají provozovateli jako smluvní pokuta za porušení obchodních podmínek. To se netýká nároku provozovatele na náhradu škody vůči porušujícímu dražiteli.

 

provozovatelem webových stránek je firma ...